• 27.3852
  • 28.9078
  • 33.2920

Aciz Vesikası Nedir ?

Aciz Vesikası

İcra takibi sonucunda borçlunun alacaklıya ödemeye yeterli malı bulunmadığından ötürü borcun ödenmeyen kısmı için icra dairesi tarafından verilen belgedir.

Fotoğraflar

Sayfa toplam 1.598 kez görüntülenmiştir.